Προϊόντα

Πόρτα πιο κοντά

Τακτινικά, όταν πρέπει να κλείσετε την πόρτα, πρέπει να το κάνετε χειροκίνητα, αλλά για την πόρτα πιο κοντά, το καθιστά ευκολότερο και πιο βολικό. Η πόρτα πιο κοντά μπορεί να τοποθετηθεί στο φύλλο της πόρτας και στο πλαίσιο της πόρτας και μόλις ανοίξετε την πόρτα, μπορεί να κλείσει αυτόματα.

Για τη μικρή πόρτα, η πόρτα 40KG πιο κοντά είναι η καλύτερη επιλογή και για τη βαριά πόρτα, η 120 θα είναι η καλύτερη επιλογή.ντοΤο ustomer μπορεί να επιλέξει τη διαφορετική πόρτα πιο κοντά ανάλογα με τις διαφορετικές απαιτήσεις τους

Πόρτα πιο κοντά μπορεί να βρεθεί σε πολυκατάστημα, κτίριο γραφείων, δείπνο κ.λπ.

<1>